Projekt strateškega partnerstva Eramsus+ - igre za vključevanje učencev z učnimi težavami v šolo

July 19, 2022

Projekt strateškega partnerstva Eramsus+ - igre za vključevanje učencev z učnimi težavami v šolo Konzorcij šestih partnerjev pod vodstvom Latvijskega združenja za disleksijo (Latvija) je zaključil strateški partnerski projekt Erasmus+ KA2 Gaming for Boosting School Engagement of Students with Learning Disabilities (Ref. 2019-1-LV01-KA201-060426). Cilj projekta je popularizirati e-šport kot orodje za vključevanje učencev z različnimi učnimi težavami v šolo. Učenci z disleksijo in drugimi učnimi težavami so pogosto precej odtujeni od šolskega življenja in nimajo koristi od socializacije in razvoja spretnosti, ki jih omogočajo obšolske dejavnosti. Trenutne raziskave in praksa kažejo, da so igre in e-športi dobri za razvoj številnih spretnosti, kot so koncentracija, osredotočenost in sprejemanje odločitev. Poleg tega so tudi prostor za druženje, uporabo tujih jezikov in prispevajo k verodostojnosti posameznika, tako kot dosežki v katerem koli športu šolske ekipe. Partnerji projekta so Asociacion Cultural y Deportiva la Hoya (Španija), Associacao Check-in - Cooperacao e Desenvolvimento (Portugalska), CO. RI. S. S (Italija), Hodina H ZS (Češka) in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (Slovenija). Projekt traja dve leti. Da bi poudaril koristi e-športa za učence z motnjami v duševnem razvoju je projektni konzorcij zbral raziskave in najboljše prakse ter pripravil priročnik za šole za organizacijo turnirjev v igrah in e-športu v šolah. Na turnirjih v Rigi v Latviji in Mariboru v Sloveniji, kjer so se ekipe partnerskih organizacij zbrale, da bi igrale igro League of Legends (LoL), je bilo posnetih več videoposnetkov usposabljanja. Priročnik, videoposnetki usposabljanja in analiza povratnih informacij udeležencev so objavljeni na spletnem mestu, ki je bilo ustvarjeno posebej za ta projekt. Pri projektu bodo uporabljena agilna orodja in tehnike pri vodenju in razvoju projekta. Agilnost je v industriji informacijske tehnologije zelo iskana delovna veščina, kar lahko omogoči poklicno pot številnim študentom z motnjami v duševnem razvoju in brez njih.


Ref. No 2019-1-LV01-KA201-060426