Přínosy z hraní v konkurenčním prostředí

July 26, 2022

Přínosy z hraní v konkurenčním prostředí

Vyhodnocení druhého turnaje LoL ve Slovinsku, 5. – 7. října 2021, a postřehy k poučení

V našem projektu o využití her k posílení školního zapojení studentů s poruchami učení jsme se rozhodli použít formát turnajů League of Legends (LoL), což je MOBA hra.

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) je, jak to popisuje Wikipedie “žánr strategických videoher, ve kterých proti sobě soupeří dva týmy hráčů na předem definovaném bojišti. Každý hráč ovládá jednu postavu se sadou charakteristických schopností, které se v průběhu hry zlepšují a přispívají k celkové strategii týmu. Typickým konečným cílem každého týmu je zničit hlavní strukturu svých protivníků, která se nachází v opačném rohu bojiště“.

Aby hráči mohli hrát hry MOBA, musí intenzivně komunikovat, plánovat a koordinovat své akce, protože postavy ve hře mohou efektivně fungovat pouze tehdy, jsou-li podporovány a doplněny postavami ovládanými ostatními hráči.

Z finančních důvodů a (relativní) popularity jsme vybrali League of Legends (LoL). Všech šest partnerských organizací se osobně zúčastnilo tří turnajů a dvou on-line turnajů, přičemž každý partner měl jeden nebo dva týmy. Jedinou výjimkou je španělský partner, který nebyl přítomen na slovinském turnaji, takže není zastoupen v této analýze. Původní nastavení v projektu bylo, že turnaje se zúčastní tři dorostenci LoL a dva doprovázející dospělí. Protože byl zrušen formát pro tři hráče, nakonec jsme zapojili 2 doprovázející dospělé jako hráče ligy, abychom vyhověli formátu pro pět hráčů.

Původně jsme chtěli zapojit studenty se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií – jako hlavní hráče, ale pro mnoho partnerů bylo obtížné navrhnout tak specifickou skupinu hráčů (kteří zároveň hrají/mají rádi LoL, a mají SPU). Nakonec se zúčastnil jeden absolvent vysoké školy s dyslexií z Lotyšska, 3 studenti s SPU v prvním týmu Portugalska a dva studenti střední školy s dyslexií v italském týmu.

Vzhledem k tomu, že LoL má systém hodnocení, ve kterém aktivnější a výkonnější hráči získávají hodnocení (v roce 2019, kdy jsme měli náš první turnaj od nulového až po Platinum 1), měli jsme hráče s velmi odlišnou úrovní dovedností – od úplných nováčků až po pokročilé fanoušky této hry se spoustou herních zkušeností.

Přesto hodnocení z našeho slovinského osobního turnaje, který se konal v Mariboru v říjnu 2021, ukazuje, že každý hráč, bez ohledu na své předchozí zkušenosti s hrou, něco získá tím, že je hře přítomen a účastní se události pod velkým stresem a na vysoké úrovni.

Zjištění vyplývající z dotazníku naší skupiny asi 30 hráčů je naprosto stejné jako v přehledu teorie prospěchu z hraní a e-sportů – rozvíjení kognitivních schopností účastníků, zlepšení sociální dovedností a duševní pohoda.

Co jste se osobně naučili hraním LoL a dalších her, jaké dovednosti a charakterové vlastnosti?

Toto byla první otázka našeho dotazníku. Věděli jsme, že někteří hráči, i když jsou v LoL noví, hráli jiné hry typu MOBA nebo úplně odlišné žánry.

Na tuto otázku odpovědělo 33 respondentů, protože někteří partneři mají s sebou více účastníků než jen hráčů LoL (fotografů, tvůrců obsahu na sociálních sítích, fanoušků).

Z 33 respondentů jich 15 označilo komunikaci, případně komunikaci a týmovou práci za nejdůležitější přínosy hraní. Druhou nejčastěji zmiňovanou dovedností bylo zlepšení v používání angličtiny – zmiňuje ji sedm hráčů, dominantně Češi a Lotyši.

Někteří účastníci (dva) zmiňovali trpělivost jako charakterovou vlastnost, kterou si během hraní vyvinuli, jiní zmiňovali socializaci obecně. Někteří hráči uvedli, že se naučili lépe ovládat svůj hněv a nyní mohou snadněji udržet chladnou hlavou. Jiný hráč řekl, že se naučil pracovat/hrát pod tlakem. Další hráč uvedl, že se naučil, jací jsou lidé, když jsou vzteklí. Shrneme-li tyto reakce, můžeme říci, že mnoho hráčů si uvědomilo, co stres dělá s lidmi i s nimi samými, a naučili se, že tyto emoce je třeba rozpoznat a zpracovat produktivním způsobem.

Někteří hráči také uvedli, že se zlepšily jejich reakční časy (reflexy), koncentrace a motorické schopnosti (ovládání klávesnice). Znamená to tedy, že i sami hráči rozpoznávají vývoj/růst svých kognitivních schopností; a v průběhu času viděli změnu.

Stali se z vás postupem času lepší týmoví hráči?

Toto byla druhá otázka dotazníku. Není divu, že z 34 odpovědí je 32x „ano“! Někteří hráči velmi jasně rozlišovali mezi tím, být lepším hráčem a být lepším týmovým hráčem – někteří z nich říkají, že se člověk nestane šikovnějším hráčem v lize, aniž by se stal lepším týmovým hráčem. Portugalští hráči podali k této problematice velmi zajímavé postřehy (citujeme zde odpovědi všech pěti hráčů): „Myslím, že ano… Ne lepší hráč ve hře, ale lepší „týmový hráč“ v tom smyslu.“, „ Ano, zvláště když je LoL týmová hra a hraji podporu, vždy spolupracuji s jiným hráčem a komunikace je nezbytná.”, “Ano, pokud se v lize nenaučíte být týmovým hráčem, je mnohem těžší hrát a naučit se hru.“, „Ano, naslouchání druhým je důležité a myslím, že jsem se to naučil.“ a “Ano, naučil jsem se, že každý má svůj vlastní pohled.”

Jeden portugalský hráč řekl, že se naučil „přijímat porážky statečně“. V konkurenční hře bude (téměř) vždy vítěz a poražený a další velmi důležitou duševní dovedností je brát prohru důstojně a s respektem k sobě samému. Hraní MOBA učí své hráče, jak se vypořádat se stresem a frustrací z prohry, což je opět důležitá životní dovednost.

Abychom to shrnuli, vidíme, že hráči LoL – zkušení i nováčci – velmi brzy pochopili, že liga je o tom být dobrým členem týmu, naslouchat ostatním členům týmu, akceptovat, že strategie a rozhodnutí v týmu se mohou u jednotlivých hráčů lišit a že dobrý tým by měl dospět ke shodě všech.

Stal se z vás lepší člověk díky hraní videoher?

Třetí otázka dotazníku byla poněkud provokativní. „Stal se z vás lepší člověk díky hraní videoher?“, což umožňovalo sebeironii i sebereflexi o vlastní osobnosti a růstu. Odpověď „ano“ opět dominovala. Je zajímavé, že nejvíce negativní ohledně osobního růstu jsou lotyšští hráči, kteří byli relativně vysoko umístěni (většinou platina/zlato). Jeden lotyšský hráč přiznal, že „se stal nevlídným kvůli hraní videoher“. Všichni italští účastníci se shodli, že se stali lepšími jako lidé a uvedli různé důvody – stali se lepšími týmovými hráči, naučili se přijímat pomoc od ostatních, naučili se lépe ovládat svou úzkost a jsou trpělivější.

Protože třetí a čtvrtá otázka a jejich odpovědi jsou rozděleny do samostatné diskuse, pokračujeme odpověďmi na pátou otázku:

Jakou nejlepší věc jste se naučili/zažili na turnaji ve Slovinsku?

Zde byly dominantní volné odpovědi 1) setkání s novými lidmi, 2) spatření nové kultury a vřelého přijetí hostiteli a 3) vysoká úroveň turnajových prostor a atmosféry. Mnoho odpovědí (Slovinsko, Itálie) se týkalo růstu dovedností během turnaje a nutnosti tvrdě pracovat pro úspěch. Čeští hráči si užili především hru pod tlakem, živé fandění a další reakce v hernách. Italští účastníci zdůraznili hodnotu účasti, podpory a povzbuzení, které se jim dostalo od ostatních týmů. Tento názor se pěkně propojuje a – asi právem! – se závěrem jednoho portugalského hráče, že ačkoli byly hry těžké, hráči nebyli zlí a nevlídní.

Další otázka byla položena, aby upozornila na velmi osobní reakce (na rozdíl od týmových) a ponaučení z turnaje.

Je něco, co vás samotné překvapilo (tím, co jste udělali tentokrát) při hraní v turnaji?

Zde převládala odpověď, že účastníci mluvili s mnoha lidmi – jak s těmi, které potkali dříve na turnaji v Rize v Lotyšsku v roce 2019, tak se zcela novými, jak říká jeden slovinský účastník „Mluvil jsem s více lidmi, než bych si dokázal představit“.

Někteří účastníci byli překvapeni „že ostatní studenti se od nás tolik neliší“, což nám umožňuje vidět, jak aktivní je interkulturní a sociální učení v tomto mladém věku a jak plodná mohou být osobní setkání v této fázi života. Někteří hráči byli potěšeni svými herními dovednostmi – netušili, že mohou hrát tak dobře a sebevědomě. I titul MVP (nejužitečnější hráč) byl pro českého účastníka, který jej získal, překvapením. Došlo také k ocenění dovedností některých hráčů jinými hráči, jejich dovedností a odhodlání. Italský účastník jako svůj moment překvapení vidí „vášeň a vysokou úroveň ostatních studentů“.

Poslední otázka dotazníku byla:

Co bylo nejlepšího na setkání ve Slovinsku?

Zde byly odpovědi šampiona 1) poznávání nových lidí, 2) dělání toho, co se nám líbí s lidmi s podobným smýšlením, 3) podpora a fandění od ostatních týmů, 4) sportovní chování, 5) prožitek nové kultury a sdílení té vlastní 6) herna a vybavení a 7) krása Mariboru a slovinské krajiny.

Vidíme, že mladí lidé akci velmi ocenili –místo, organizaci a přítomnost dalších hráčů. To jen utvrzuje naše přesvědčení o tom, jak důležitá jsou osobní setkání mladých lidí pro cílené aktivity, kde mohou procvičovat své dovednosti a učit se od ostatních. Je možné, že rok omezení kvůli Covidu 19 umocnil pocit radosti z osobního setkání. Nás, jako nositele a organizátory projektu velmi těší, jak moc to znamenalo pro mladé lidi, kteří se během projektu LoL zúčastnili turnajů ve třech různých zemích během tří let trvání projektu.


Ref. No 2019-1-LV01-KA201-060426